EA DMS-certificering

European Association for Data Media Security

ea-dms Een groep van onafhankelijke deskundigen op het gebied van informatiebeveiliging staan aan de basis van de oprichting van EA DMS in 2009.

De standaard

De standaard is tot stand gekomen na intensief onderzoek en met inbreng van de know how van diverse partijen. De standaard geeft een eenduidige en transparante classificering waarmee vastgesteld kan worden welke vernietigingsklasse voor een specifieke vernietigingsdoelstelling kan worden gebruikt.

Bekijk het EA DMS document met de standaard voor fysieke HDD vernietiging.

EA DMS zorgt voor transparantie

De bestaande technieken voor datavernietiging bij gegevensdragers zoals software, erasers en degaussers blijken voor opdrachtgevers te weinig transparant om de mate van vernietiging duidelijk aan te tonen. Het proces van fysieke vernietiging in combinatie met de EA DMS classificering voorziet in deze behoefte voor de verschillende partijen zoals consumenten, organisaties, leveranciers en fabrikanten.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de vereniging staat volgens de statuten open voor allen die zich beroepsmatig bezighouden met het uitwisselen van kennis, ervaring, best practices en het vergroten van het inzicht op het gebied van beveiligen van mediadragers. De EA DMS organisatie is volledig onafhankelijk en de vereniging financiert zichzelf uitsluitend door middel van contributies van leden en geassocieerde leden. Statuten en een huishoudelijk reglement borgen de onafhankelijke status.

Comments are closed.