Wettelijk kader

Wettelijk kader omtrent harde schijven

Een datadrager, zoals een harde schijf, bevat mogelijk data met daarin persoonsgegevens. Persoonsgegevens moeten bij wet verplicht vernietigd worden nadat er geen gebruik meer van wordt gemaakt of nadat de bewaartermijn verstreken is.

Europese richtlijn

De Europese richtlijn 95/46/EG is de referentietekst op het gebied van bescherming van persoonsgegevens. Lees hier over de 95/46/EG richtlijn »

College bescherming persoonsgegevens

Het College Bescherming Persoonsgegevens (Cbp) is een nationaal onafhankelijk orgaan dat bevoegd is voor de bescherming van persoonsgegevens in Nederland. Lees hier meer over Cbp »

Comments are closed.