College bescherming persoonsgegevens

College bescherming persoonsgegevens.

Het College bescherming persoonsgegevens (Cbp) ziet er op toe dat persoonsgegevens zorgvuldig worden gebruikt en dat de privacy van mensen ook in de toekomst gewaarborgd blijven.

Wet bescherming persoonsgegevens

Het Cbp houdt toezicht op de naleving van wetten die het gebruik van persoonsgegevens regelen. Een van deze wetten is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

De Wbp regelt wat er allemaal wel en niet mag met persoonsgegevens van mensen. In de Wbp staan bijvoorbeeld de rechten die u heeft als uw gegevens gebruikt worden. Zo heeft u recht op informatie, inzage in uw gegevens en het recht op verzet tegen het gebruik van uw persoonsgegevens.

Harde schijven en Cbp.

Omdat harde schijven vaak persoonsgegevens bevatten bent u als eigenaar van deze harde schijven verplicht om de data zorgvuldig te vernietigen. De beste methode om dit te doen is om uw harde schijf fysiek te laten vernietigen door een gecertificeerde datavernietiger. Meer lezenĀ over datavernietigers.

Bronvermelding:

  • http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/persoonsgegevens
  • http://www.cbpweb.nl

Comments are closed.